ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 24 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

„KWALIFIKACJE TO PODSTAWA!”
numer projektu RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty:

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 24 osób,
będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty:

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

KWALIFIKACJE TO PODSTAWA!”
numer projektu RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty
na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego
i języka niemieckiego dla Uczestników Projektu Continue reading

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego dla 396 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku


Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

Kwalifikacje to podstawa!”  nr RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla396 osób, będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty:

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

Kwalifikacje to podstawa!”  nr RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób, będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty:

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego dla 84 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

Kwalifikacje to podstawa!”  nr RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 84 osób, będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty:

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

Kwalifikacje to podstawa!”  nr RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób,
będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty:

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego dla 84 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

Kwalifikacje to podstawa!”  nr RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 84 osób, będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty:

Więcej...