ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 24 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

„KWALIFIKACJE TO PODSTAWA!”
numer projektu RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty:

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 24 osób,
będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty: