ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

KWALIFIKACJE TO PODSTAWA!”
numer projektu RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty
na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego
i języka niemieckiego dla Uczestników Projektu „Kwalifikacje to podstawa!”