ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego dla 396 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku


Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizujący projekt

Kwalifikacje to podstawa!”  nr RPPM.05.05.00-22-0165/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla396 osób, będących uczestnikami projektu „Kwalifikacje to podstawa!”

Dokumenty: