Informacja o została rozszerzona grupa docelowa Uczestników projektu

Informujemy, że zgodnie z decyzją przesłaną przez Urząd Marszałkowski, rozszerzona została grupa docelowa Uczestników projektu „Kwalifikacje to podstawa!”. Do projektu przyjmowani są aktualnie Uczestnicy będący pracownikami sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych oraz pracownicy innych przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego również osoby zatrudnione m.in. w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 250 pracowników) oraz pracowników instytucji samorządowych.