Rozpoczęcie rekrutacji

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara w Obornikach
informuje, że z dniem 23 października 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja
do udziału w projekcie „Kwalifikacje to podstawa” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Continue reading

Więcej...