Rozpoczęcie rekrutacji

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara w Obornikach
informuje, że z dniem 23 października 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja
do udziału w projekcie „Kwalifikacje to podstawa” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Kwalifikacje to podstawa w ciągu 12 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed wskazanym terminem po otrzymaniu 200 Formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

Rekrutacja do I edycji Projektu trwa od 23 października 2017 r. do 8 listopada 2017r.
ZAPRASZAMY !